Nabízím

zpracování podvojného a jednodu- chého účetnictví, zpracování daňové evidence, mzdové agendy, vypracování daňového přiznání pro daň z příjmu, DPH, silniční daně, daně z nemovitosti, darovací daně… Prostě všeho co souvisí s účetnictvím.


Zpracování účetnictví nabízím jak v mé firmě, tak přímo u klienta.

tel.: +420 720 450 659
e-mail: kveta.vejvodova@seznam.cz

Lokalita

orientační mapa
Zvětšit mapu…

Mladá Boleslav a okolí, Bělá pod Bezdězem, Nymburk a okolí, Benátky nad Jizerou a okolí, Brandýs nad Labem a okolí.

Finanční účetnictví je výkaz o vnějších finančních vazbách podniku (firmy) jako celku. Má poskytovat přesný a spolehlivý přehled o pasivech a aktivech podniku, o jeho (účetních) nákladech a výnosech a o hospodářském výsledku za období 12 po sobě následujících měsíců. Na rozdíl od manažerského účetnictví, určeného pro vlastní vedení firmy, slouží především vnějším uživatelům a partnerům, jako jsou banky, akcionáři, finanční úřad, pojišťovna a podobně a má jim podávat obraz o finanční situaci podniku. Vzhledem ke svému významu pro celek hospodářství je finanční účetnictví řízeno zákony a nařízením ministerstva financí.

Dějiny účetnictví jsou tematická oblast dějin hospodářství, která se zabývá historickým vývojem způsobů záznamu ekonomických skutečností. Dějiny účetnictví začínají již v pravěku, kdy se ještě před vznikem písma například pomocí zářezů zaznamenávaly počty kusů dobytka a jiného majetku. Se vznikem písma ve starověku se záznamy postupně zdokonalily a antičtí Římané již používali systém několika navzájem provázaných účetních knih. Další rozvoj přinesl vznik podvojného účetnictví v pozdně středověké Itálii, obchodní velmoci té doby. Nejstarší systém podvojného účetnictví se dochoval z Janova z roku 1340, teoretické základy moderního účetnictví vyložil mnich Luca Pacioli roku 1494. Nezávisle vzniklo podvojné účetnictví v poslední třetině 16. století v mingské Číně, největší a nejbohatší ekonomice tehdejšího světa. Další rozvoj nových systémů účetnictví probíhal po celý novověk a přinesl vznik řady zlepšení a regionálních variant účetnictví.

This Page Is Valid XHTML 1.0 Strict! and CSS 2.1!
Copyright 2009 – 2019 © Vejvodová

TOPlist